PROGRAM: NON STOP
CONTACTEAZă-ne La 0744294016

Pomenirea Morților în Tradiția Bisericii Ortodoxe: Importanța și Obiceiurile

Cuprins

Introducere

În datina Bisericii Ortodoxe, morții sunt pomeniți prin slujbe cu rugăciuni în ziua a treia de la moarte, care de obicei este și ziua dedicată înmormântării, ziua a 9 a de la moarte, apoi la 40 de zile, la 3, 6 și 9 luni. La 1 an după trecerea în neființă, se face din nou pomenirea, apoi tradiția continuă din an în an până când se împlinesc 7 ani de la moarte.-

Despre pomenirea morților

Obiceiurile de pomenire a decedaților au o istorie îndelungată, care datează de la primele comunități creștine. Încă din primele secole, creștinii au cinstit memoria celor decedați prin rugăciuni și săvârșirea de slujbe speciale. Această practică s-a dezvoltat în timp, luând forma pomenirii individuale sau generale a morților.  

De ce este importantă pomenirea morților?

Pomenirea morților este importantă deoarece are numeroase semnificații și roluri în viața noastră:

 1. Onorarea și respectul față de cei decedați: Pomenirea morților ne permite să aducem un omagiu celor care au murit și să le arătăm respectul și recunoștința noastră pentru contribuția lor în viața noastră.
 2.  Vindecarea durerii și a pierderii: Pomenirea morților poate fi un proces de vindecare pentru cei care au suferit pierderea unei persoane dragi. A aduce aminte de acea persoană și de amintirile frumoase legate de ea poate ajuta la alinarea durerii și la acceptarea realității morții.
 3.  Transmisia moștenirii și valorilor: Prin pomenirea morților, putem transmite valorile și tradițiile familiale de la o generație la alta. Este o ocazie de a ne aminti de înțelepciunea și învățămintele celor decedați și de a le onora prin continuarea acestor tradiții și valorilor.
 4.  Îmbunătățirea conștiinței efemerității vieții: Pomenirea morților ne amintește că suntem trecători pe această lume și că viața este fragilă. Această perspectivă ne poate inspira să trăim fiecare zi în mod conștient și să apreciem fiecare moment în care suntem alături de cei dragi.
 5. Consolidarea comunității și a relațiilor umane: Pomenirea morților este, deseori, un eveniment comunitar în care oamenii se adună pentru a împărtăși amintiri, a-și susține reciproc și a-și reînnoi relațiile. Aceasta poate consolida unitatea și legăturile din cadrul unei comunități.

Cand se face pomenirea mortilor – soroacele

Pomenirea morților, cunoscută și sub denumirea de Soroacele sau Săptămâna Morților, se face în Biserica Ortodoxă în perioada 1-8 noiembrie. Aceasta este o perioadă în care credincioșii se roagă pentru sufletele celor adormiți și îi pomenesc în rugăciuni și slujbele religioase.
Tradițional, în această perioadă, se vizitează cimitirele și se aduc flori, lumânări și hrană pentru sufletele celor decedați. De asemenea, se oficiază slujbe speciale, numite Parastase sau Pomeniri, în cadrul cărora se citesc rugăciuni și se rostesc numele celor adormiți.

Când se face pomenirea generală a morților?

Pomenirea generală a morților are loc în anumite momente cheie ale anului, cum ar fi Sâmbăta Morților și Sâmbăta lui Lazăr. De asemenea, această pomenire este intensificată în timpul săptămânii patimilor și în duminicile de peste an. Acesta este un timp special în care comunitatea întreagă se adună pentru a se ruga pentru odihna sufletelor celor adormiți. Sărbătoarea Sâmbetei Morților este tradițional celebrată în Biserica Ortodoxă în ultima sâmbătă a lunii octombrie sau în prima sâmbătă a lunii noiembrie. Această sărbătoare marchează momentul în care credincioșii își aduc aminte de toți cei decedați din familie și rudă, îi comemorează și se roagă pentru pacea și odihna sufletelor lor. De asemenea, Sâmbăta lui Lazăr, care precedă Învierea Domnului, este un moment de pomenire specială a morților.

Zilele de pomenire generală a morților din Biserica Ortodoxă

În tradiția noastră, există zile specifice de pomenire generală a morților, când credincioșii se adună în biserici și cimitire pentru a comemora în mod colectiv pe cei care au trecut în lumea de dincolo. Una dintre aceste zile de pomenire generală este „Sâmbăta Morților„, care este în mod tradițional sărbătorită înaintea Duminicii Floriilor, în perioada Postului Mare. În această zi, oamenii vin la biserici cu lumânări aprinse și flori pentru a se ruga pentru sufletele celor adormiți și pentru a aprinde candele în memoria lor. De asemenea, „Ziua Morților” sau „Duminica Tuturor Sfinților” este o altă zi importantă de pomenire generală, sărbătorită pe 1 noiembrie, când credincioșii se adună pentru a-și aminti și onora pe toți cei decedați.-

Când se face pomenirea individuală a morților?

Pe lângă pomenirea generală, pomenirea individuală a morților are loc de obicei în anumite zile aniversare ale morții fiecărui răposat. Aceste zile includ anii de la moarte, 9 zile, 40 de zile, și anumite zile speciale dedicate individului, cum ar fi onomastica sau ziua de naștere. Pomenirea individuală a morților este o practică comună în multe culturi și religii. Aceasta implică aducerea aminte și comemorarea fiecărui răposat în mod individual, în zile speciale dedicate lor. Anul de la moarte este prima dată în care se aduce pomenire individuală celui decedat. Este un moment important în care cei dragi se reunesc pentru a-și aminti persoana decedată și a o onora. Acesta poate fi un moment de rugăciune și rememorare a vieții și a contribuțiilor lor în comunitate și în familie. După anul de la moarte, există obiceiul de a aduce pomenirea individuală a morților la 9 zile și la 40 de zile de la deces. Aceste două momente sunt considerate speciale, deoarece se crede că sufletul persoanei decedate rămâne aproape de cei vii în primele 9 zile și în primele 40 de zile de la trecerea sa în lumea de dincolo.

Când nu se face pomenirea morților?

Cei adormiți nu mai au puterea de a se pomeni sau de a reveni în amintirea celor vii. Amintirea lor este menținută de cei vii, prin pomeniri, rugăciuni și fapte. Biserica Ortodoxă are spomelnicul de pomenire individuală a celor adormiți stabilite conform unor evenimente importante, dar există totuși și perioade în care nu se fac parastase. Acestea sunt:

 • Duminicile, acestea fiind zile dedicate bucuriei, nu tristeței
 • Cele 12 zile dintre Nașterea și Botezul Domnului
 • De la lăsatul secului de carne până la prima sâmbătă din Postul Mare, sâmbăta Sf. Teodor
 • Din sâmbăta Floriilor până în Duminica Tomei
 • La praznicele împărătești sau în zilele de sărbători mari
 • În zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri din timpul Postului Mare

Dacă se poate, este indicat ca pomenirea morților să se facă legată de săvârșirea Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă pentru cei care au trecut în neființă. Întradevăr, nu este posibil să se facă de fiecare dată așa, dar cel puțin la parastasul de 40 de zile, 1 an și 7 ani este indicat ca pomenirea să aibă loc după Sfânta Liturghie

Ce semnifică pomenirile pentru cei adormiți?

Pomenirile au o semnificație profundă în credința creștină ortodoxă. Ele aduc odihnă sufletelor celor decedați și le oferă oportunitatea de a fi iertați de păcatele lor. De asemenea, pomenirile îi țin vie amintirea persoanei în comunitatea în care a trăit și printre cei vii care încă îi privesc memoria cu dragoste și respect. Pomenirea este o practică importantă în credința creștină ortodoxă, în special în ceea ce privește îngrijirea sufletelor celor decedați. Se crede că, prin rugăciunile și pomenirile făcute în numele celui decedat, aceste suflete pot fi ajutate în călătoria lor către viața de apoi.
Pomenirea se realizează în principal prin slujbe de pomenire oficiate în biserici sau în casele familiei, în timpul cărora sunt citite rugăciuni speciale pentru repausul sufletului celui decedat.

Aceste slujbe sunt de obicei oficiate în diferite momente importante din viața creștinilor, precum în duminica sau în sărbători religioase speciale. Prin aceste pomeniri, credincioșii se implică în mod activ în viața spirituală a celor dragi plecați, aducându-le aminte și oferindu-le ocazia de a primi iertare pentru greșelile și păcatele lor. Se crede că prin intermediul pomenirilor, sufletul celui decedat poate obține ceea ce este necesar pentru odihna veșnică. De asemenea, pomenirile servesc și la menținerea vie a amintirii persoanei în comunitatea în care a trăit și printre cei vii care au rămas. 

Tradiții care înaintează pomenirea

În urma adormirii unei persoane, familia anunță preotul parohiei din care face parte. Preotul va oferi informații și va liniști, pe cât se poate, persoanele îndurerate. De asemenea, se apelează la servicii funerare pentru a obține un pachet cu cele necesare înmormântării.

Biserica poate pune la dispoziție o parte din obiectele tradiționale care vor ajuta la călăuzirea decedatului pe noul drum, iar preotul stabilește slujbele de pomenire, împreună cu data și ora înmormântării. Clopotarul bisericii este cel care trage clopotele pentru a îndemna la rugăciune, rugăciune care contribuie la pomenirea persoanei care a decedat și la iertarea păcatelor.

Pomenirea are ca scop

 • Aducerea odihnei celor care au plecat la Dumnezeu
 • Iertarea păcatelor lor
 • Aducerea amintirii lor printre cei vii

Se spune că cei care trec în neființă nu mor, ci adorm, iar sufletul se întoarce la origini, în locul în care a fost creat. După ce sufletul părăsește corpul și ajunge în cealaltă lume, urmează judecata particulară, unde omul se împărtășește de bucurie sau de suferință, în funcție de cum și-a trăit viața. Nici starea de suferință, nici cea de bucurie nu reprezintă stări eterne, deoarece după judecata particulară are loc judecata universală. Judecata universală reprezintă unul dintre motivele pentru care creștinii Ortodocși se roagă pentru morți și le fac pomenire. Se crede că prin pomenire sufletele ajung la judecata universală într-o stare bună. Rugăciunea făcută pentru persoanele trecute în neființă ajută sufletele, iar aceasta este completată de fapte bune și mese care se fac în cinstea pomenirii morților.

Tradiții și obiceiuri în pomenirea morților

Pomenirea morților este un obicei practicat în multe culturi și în diferite moduri. Aici sunt câteva dintre tradițiile și obiceiurile în pomenirea morților:

 1.  Ziua Morților (Ziua Tuturor Sfinților):  În această zi, oamenii merg la cimitire pentru a-și onora și pomeni rudele decedate, aducând flori și aprinzând lumânări la morminte.
 2.  Pelerinaje la morminte: În multe culturi, oamenii fac pelerinaje la mormintele rudelor lor decedate în anumite zile speciale sau în aniversările decesului. 
 3. Masa mortilor: În unele culturi, se practică obiceiul de a pregăti o masă specială în cinstea morților. Se crede că rudele decedate vin să se hrănească cu alimentele pregătite și să primească pomeniri.
 4.  Lumânările și lămpile funerare: În multe culturi, se aprind lumânări și se pun lămpi funerare la morminte pentru a lumina calea sufletelor decedate. 
 5. Ridicarea troițelor și monumentelor funerare: Oamenii construiesc adesea troițe sau monumente funerare în cinstea celor decedați. 
 6. Observarea momentului de tăcere: În multe culturi, există un moment special de tăcere în care oamenii își amintesc și pomenesc în gând pe cei decedați. 
 7.  Pregătirea mesei funerare: În unele culturi, se practică obiceiul de a pregăti o masă specială pentru rude 

Parastasele și importanța lor în pomenirea morților

Parastasele sunt slujbe sau ceremonii religioase desfășurate în memoria unei persoane decedate. Ele au o importanță enormă în pomenirea morților, deoarece oferă un moment de comemorare și omagiere a persoanei care a trecut în neființă, dar și un prilej de rugăciune și de reflecție asupra vieții și a trecerii în lumea de dincolo. Aceste slujbe sunt o tradiție ancestrală în multe culturi și religii, iar modul în care sunt organizate și desfășurate poate varia în funcție de credința și de obiceiurile locale. De exemplu, în creștinism, parastasele pot avea loc la o anumită perioadă după moarte (de exemplu, la 3 zile, la o săptămână sau la un an), iar slujba poate fi însoțită de lecturi sacre, cântări religioase, rugăciuni și săvârșirea de ritualuri specifice, cum ar fi aprinderea de lumânări și oferirea de pâine și vin pentru sufletul celui decedat.
Importanța parastaselor în pomenirea morților constă în faptul că acestea oferă un cadru formal și solemn în care rudele, prietenii și cei apropiați pot să-și exprime durerea și să-și manifeste respectul față de cel decedat. Parastasele reprezintă un mod de a păstra vie memoria persoanei plecate, de a aduce cinstire și de a transmite încurajare și sprijin celor rămași în urmă.

De ce este nevoie de pâine și vin la pomenirea morților

Pâinea și vinul sunt simboluri ale tradiției creștine ortodoxe și sunt aduse la pomenirea morților pentru a arăta respect și cinste celor decedați. Aceste daruri sunt considerate ofrande aduse înaintea lui Dumnezeu și sunt asociate cu tradițiile de ospitalitate și comemorare. Pâinea, în tradiția creștină ortodoxă, este considerată simbolul trupului lui Hristos. În timpul Sfintei Liturghii, pâinea este transformată în Trupul lui Hristos prin rugăciunea preotului. Astfel, pâinea reprezintă prezența lui Hristos în mijlocul credincioșilor și devine mijlocul prin care aceștia se apropie de El.

Vinul, la rândul său, este considerat simbolul Sângelui lui Hristos. În timpul Sfintei Liturghii, vinul este transformat în Sângele lui Hristos prin rugăciunea preotului. Vinul simbolizează jertfa lui Hristos și moartea sa pe cruce pentru mântuirea oamenilor. Atunci când sunt aduse în cadrul pomenirii morților, pâinea și vinul sunt oferite ca simboluri ale comuniunii cu Hristos și cu cei adormiți. Ele exprimă respectul și cinstea față de cei care au trecut în lumea cealaltă și transmit dorința de părtășie spirituală cu sufletele lor.

Ce împărțim pentru sufletul celui adormit?

În timpul pomenirii morților, se împart pomeni speciale numite soroace. Acestea sunt produse alimentare pregătite special, cum ar fi coliva și pâine, care sunt distribuite în onoarea persoanei decedate. Această împărțire de pomeni este considerată o pomană pentru sufletul celui adormit și un act de iubire și respect. Pomenirea morților este o tradiție bogată și profundă în credința creștină ortodoxă. Ea oferă ocazia de a onora și comemora cei dragi care au plecat din această lume și au trecut la Dumnezeu. Prin pomeniri, rugăciuni și acte de iubire și respect, pomenirea morților aduce speranță, alinare și odihnă pentru sufletele celor adormiți și le aduce amintirea printre cei vii. 

Întrebări Frecvente (FAQ)

Pomenirea reprezintă un act religios prin care se aduc aminte de cei decedați și se roagă pentru mântuirea sufletelor lor.

Sâmbăta lui Lazăr reprezintă o zi specială înainte de Duminica Floriilor, în care se aduc în mod tradițional pomeniri pentru cei răposați. Credința populară spune că în această zi Lazar a fost readus la viață de către Isus Hristos, iar practica pomenirii aduce o contribuție la mântuirea sufletelor lor.

Pomenirile se pot face în anumite zile fixe precum sâmbăta și duminica, dar și în zile speciale cum ar fi în timpul postului mare și în săptămâna patimilor. De asemenea, familiile pot să organizeze pomeniri la anumite intervale de timp, cum ar fi la fiecare 40 de zile sau la 1, 3, 7 și 9 ani de la moartea unei persoane dragi.

Oamenii pot participa la obiceiurile de pomenire a morților prin participarea la slujbe religioase dedicate, prin aprinderea de lumânări sau prin vizitarea mormintelor și aducerea de flori în memoria persoanelor decedate.

Da, există diferențe regionale în modul în care se practică pomenirea morților în România, cu obiceiuri și tradiții specifice în diverse regiuni ale țării.

Concluzie

În concluzie, pomenirea morților reprezintă o practică deosebit de importantă în tradiția creștină ortodoxă și în multe culturi din întreaga lume. Aceasta are multiple semnificații și funcții, printre care onorarea și respectul față de cei decedați, vindecarea durerii și a pierderii, transmiterea valorilor și tradițiilor. Parastasele și slujbele speciale, precum și tradițiile și obiceiurile legate de pomenirea morților, aduc împreună oamenii pentru a comemora și a ruga pentru sufletele celor adormiți. Această practică adânc înrădăcinată în credința creștină ortodoxă are o semnificație profundă, oferind speranță, alinare și odihnă sufletelor celor plecați și menținând vie amintirea lor printre cei vii.

Sprijin în Momentele Dificile: Suntem Aici Pentru Tine

În acele momente de tristețe și pierdere, suntem aici pentru a vă oferi un sprijin de nădejde. Cu o experiență solidă de peste 17 ani în domeniul serviciilor funerare  și al repatrierii decedaților, echipa noastră de profesioniști vă stă la dispoziție. Ne angajăm să vă ajutăm să onorați memoria celor dragi și să gestionați cu grijă fiecare detaliu necesar.

Suntem aici pentru a vă oferi sprijin în aceste momente sensibile. Contactați-ne și vom  veni în întâmpinarea nevoilor dvs. Împreună, vom găsi cele mai potrivite soluții pentru a vă ajuta să onorați memoria celor dragi. Un simplu apel sau mesaj este tot ce trebuie să faceți pentru a iniția acest proces.

Distribuie Acest Blog
Facebook
WhatsApp
Email

Cere o ofertă de preț personalizată pentru serviciul de repatrieri decedați