Trecerea în neființă a unei persoane dragi poate fi dureroasă pentru membrii familiei sale, însă și o responsabilitate care apare, uneori, pe neașteptate.

Pregătirea ceremoniei de înmormântare poate presupune costuri neprevăzute care sunt, în anumite cazuri, peste posibilitățile familiei. De aceea, statul român acordă o anumită sumă de bani drept ajutor deces pentru persoana care dovedește că a suportat cheltuielile de înhumare. Această persoană poate fi, după caz, soț / soție, copil, părinte, tutore sau chiar și o persoană apropiată decedatului, care nu este membru al familiei.

Cuantumul ajutorului de deces a fost majorat din anul 2017, conform avocat.net. Astfel, acesta ajunge la 3131 lei pentru asigurați, șomeri sau pensionari și la 1566 lei pentru persoanele decedate care sunt membrii ai unei familii care nu se încadrează categoriile menționate.

Iată în continuare ce presupune fiecare și cum se poate obține.

De unde obtinem ajutorul de deces?

Conform legii, suma corespunzătoare pentru ajutor deces se acordă persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile.

Ajutorul de deces în cazul unui pensionar se acordă din bugetul sistemului unitar de pensii publice și se obține de la Casa de Pensii teritorială sau din localitatea de care aparținea persoana decedată.

În cazul decesului unei persoane angajate cu contract individual de muncă, ajutorul se plătește de către instituția angajatoare, iar banii sunt proveniți din bugetul asigurărilor sociale. Astfel, actele necesare obținerii ajutorului de înmormântare sunt depuse la angajator.

Dacă persoana decedată era șomer, atunci acest ajutor se obține de la instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Dacă persoana decedată nu este nici pensionar, asigurat sau șomer, atunci ajutorul este oferit către un membru al familiei care îndeplinește unul din aceste trei criterii, din partea instituției corespunzătoare din cele enumerate mai sus. În acest caz, suma reprezintă jumătate din cuantumul de 3131 lei, adică 1566 lei.

Conform legii pensiilor, membrul de familie poate fi: soț, copil propriu sau adoptat, părinte sau bunic.

Ajutor inmormantare sau ajutor de deces?

Un lucru extrem de important pe care, din păcate, nu multe persoane îl cunosc, constă în diferența dintre cele două tipuri de ajutoare: de înmormântare sau de deces.

Deși ele au același scop – să vină în ajutorul persoanei care a suportat cheltuielile de înmormântare -, ele sunt diferite în funcție de sursa din care sunt obținute.

Ajutorul de deces este oferit de către statul român, în condițiile menționate mai sus și constă într-o sumă fixă stabilită anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale. Acesta este un drept al fiecărui cetățean asigurat, pensionar sau șomer.

Ajutorul de înmormântare este un alt tip de ajutor care poate fi obținut din partea companiei sau instituției angajatoare a persoanei decedate. Acesta constă într-o sumă care poate varia în fiecare companie și reprezintă cheltuieli sociale deductibile. Aceste cheltuieli se calculează în limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii realizat anual, conform contractului de muncă. Suma respectivă nu este impozabilă în cazul în care clauzele din contractul de muncă prevăd acordarea acestuia.

Cu alte cuvinte, ajutorul de înmormântare se acordă de către angajator din sursele proprii, în timp ce suma de ajutor deces se acordă de către statul român.

Acte necesare pentru ajutor deces

Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente:

  • Cerere tip pentru obținerea ajutorului
  • Certificat de deces (original și copie)
  • Act de identitate al solicitantului (original și copie)
  • Act de stare civilă al solicitantului (care să ateste gradul de rudenie cu decedatul) (original și copie)
  • Dovada suportării costurilor de înmormântare (factură de la firma de pompe funebre sau de transport funerar internațional, factură de la preotul care a susținut slujba de înmormântare etc) (original și copie)
  • Certificat de naștere al decedatului (în original)

În funcție de instituția în cadrul căreia se depun actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces sau de legătura dintre decedat și solicitant, pot fi necesare documente suplimentare față de cele menționate mai sus.

Sperăm că toate aceste informații să vă fie utile în procesul de obținere a sumei corespunzătoare de ajutor deces. Indiferent de veniturile familiei și de statutul social, acest ajutor se acordă pentru toți cetățenii români care în momentul decesului îndeplineau statutul de pensionari, asigurați sau șomeri.

Ajutorul de deces poate fi solicitat la un termen de 3 ani de la data decesului, conform art. 129 alin. 1 din Legea nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Poate în anumite cazuri acest sprijin pare o sumă esențială care să ajute cu adevărat familia aflată în nevoie. Este posibil și ca, pentru anumite familii, să fie considerată o sumă nesemnificativă și să susțină doar o mică parte din cheltuielile de înmormântare.

Totuși, este un ultim ajutor pe care îl poate acorda statul român sau angajatorul persoanei decedate, în vederea alinării suferinței familiei, care poate fi obținut foarte ușor și rapid. De aceea, recomandăm tuturor celor aflați în situația de a fi pierdut pe cineva drag să apeleze la obținerea acestui ajutor deces, indiferent de posibilitățile materiale.