PROGRAM: NON STOP
CONTACTEAZă-ne La 0744294016

Ajutor Înmormântare 2024: Suma Actualizată și Proceduri Simplificate

Cuprins

Introducere

Din acest an, 2024, Guvernul României aduce modificări semnificative în sistemul de sprijin financiar pentru înmormântare. Anunțate că răspuns la nevoile creștere ale familiilor confruntate cu pierderea unei persoane apropiate, aceste schimbări au fost implementate pentru a oferi sprijin mai eficient în astfel de momente dificile. Obiectivul principal este simplificarea procesului și extinderea beneficiilor, astfel încât să se asigure că ajutorul ajunge la cei care au nevoie. Vom explora în detaliu aceste modificări și modalitățile prin care pot fi accesate.

Ajutor Înmormântare: Diferențe între 2023 și 2024

Conform prevederilor Legii 422/2023 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024, suma ajutorului de înmormântare a fost definitivată astfel:

 • 7.567 de lei – în situația decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 3.784 de lei – în cazul trecerii în neființă a unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Comparativ cu cuantumul ajutorului de înmormântare din 2023 (6.789 de lei), suma stabilită pentru 2024 se remarcă prin creșterea cu 778 de lei.

Ajutor Înmormântare: Proceduri și Plăți în 2024

Suma aferentă ajutorului de înmormântare se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la dată ivirii decesului, această fiind efectuată de către Casă Națională de Pensii Publice competentă. Este important de menționat că ajutorul de deces se achită unei singure persoane îndreptățite și este disponibil pentru plata prin intermediul viramentului bancar începând cu dată de 1 septembrie 2024.

Ce acte necesare sunt solicitate pentru a obține ajutorul de deces?

Pentru a obține ajutorul de deces, este esențial să prezentați următoarele documente necesare pentru obținerea ajutorului:

 • Cerere pentru acordarea ajutorului de deces.
 • Certificat de deces (original și copie).
  Act de identitate al solicitantului (original și copie).
 • Acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie).
 • Dovadă că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare (original și copie).
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boală care l-a făcut inapt și dată ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), dacă este cazul.
 • Adeverință care să certifice că, la dată decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urmă o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), dacă este cazul.
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoană decedată avea calitatea de asigurat la dată decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • Dovadă că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

După efectuarea plății ajutorului de deces, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înregistra pe verso-ul certificatului de deces original mențiunea „ACHITAT”, dată, semnătura și ștampila.

Noile reguli privind ajutorul de inmormantare

Începând cu luna septembrie a anului 2024, intră în vigoare reguli noi privind ajutorul de înmormântare, conforme Legii Pensiilor. Noutatea constă în posibilitatea acordării banilor și în cazul persoanelor asigurate timp de cel puțin șase luni înainte de deces, fără a ține cont de stagiul total de cotizare. De asemenea, ajutorul de deces se va acorda și în situația defuncției unei persoane aflate în concediul pentru creșterea copilului.

Conform noilor reglementări, se introduce posibilitatea ca plata să fie direcționată și către persoane juridice și firme, nu exclusiv către persoane fizice. Acestea trebuie să furnizeze documente justificative pentru a demonstra că au suportat cheltuielile generate de deces. O modificare introdusă de Legea 360/2023 este posibilitatea acordării ajutorului de deces, începând cu septembrie 2024, „și în cazul decesului unei persoane aflate în timpul concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, sau al unui membru de familie al acestuia, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu (…)”.

Cum se va putea cere, în 2024, ajutorul de inmormantare

De asemenea, posibilitatea de a solicită ajutor de deces se extinde și la cazul de înmormântare al unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, care, în momentul dispariției sale, nu era înregistrat că beneficiar al asigurărilor sociale sau pensionar în cadrul Sistemului Public de Pensii. În astfel de situații, suma alocată sub formă de ajutor de deces este echivalentă cu jumătate din cuantumul stabilit pentru decesul unui asigurat sau pensionar, reprezentând, în anul 2024, o sumă de 3.784 de lei.

Ajutorul de înmormântare pentru persoanele care NU sunt asigurate sau pensionare

În situația în care persoana decedată nu era asigurată sau pensionară, ajutorul de deces, în valoare de 3.784 de lei, se acordă unui membru de familie care deține calitatea de asigurat sau pensionar. În conformitate cu legislația, se consideră membri de familie aflat în întreținerea titularului:

 •  Soțul/soția;
 • Copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educație familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, inclusiv copiii care au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
 • Părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Conform atât noii legi a pensiilor, cât și celei anterioare, membrii de familie sunt considerați următorii:

– Soţul supravieţuitor
– Copilul;
– Părintele;
– Tutorele;
– Curatorul;
– Oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În acest fel, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Ajutorul oferit de angajator

Ajutorul de deces acordat de angajator este o formă de ajutor financiar oferită de către companie în cazul decesului unui angajat. Acest ajutor are scopul de a asista familia sau persoanele desemnate în gestionarea cheltuielilor legate de înmormântare sau alte costuri asociate pierderii unei persoane dragi. Valoarea și condițiile acestui ajutor pot varia în funcție de politica internă a companiei.

Suma acordată de angajator ca ajutor de deces poate fi determinată de mai mulți factori, inclusiv vechimea angajatului în cadrul companiei, nivelul ierarhic, politica de resurse umane a firmei și alți factori specifici fiecărui angajator. De obicei, această sumă este concepută pentru a acoperi parțial sau integral costurile asociate ceremoniei funerare și altor cheltuieli legate de deces.

Unde se depune dosarul pentru ajutorul de inmormantare

Suma ajutorului de deces este eliberată în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii, având în vedere următoarele:

 • Pentru decesul unui șomer sau al unui membru al familiei acestuia, instituția responsabilă pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj efectuează plata.
 • În cazul decesului unui pensionar sau al unui asigurat sau al unui membru al familiei acestora, casă teritorială de pensii este responsabilă pentru acordarea ajutorului de deces. Ajutorul de deces este acordat persoanei îndreptățite sau mandatarului desemnat prin procură specială.
 • Solicitarea ajutorului de deces, însoțită de documentele justificative, poate fi depusă în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la dată decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat este acordat conform sumei cuvenite la dată decesului.

Întrebări Frecvente (FAQ)

Da, persoanele fără venit beneficiază de ajutor de înmormântare.

Pentru obținerea ajutorului de înmormântare, sunt necesare următoarele acte:

 • Cererea standard pentru eliberarea ajutorului de înmormântare.
 • Certificatul de deces în original și copie.
 • Actul de identitate al solicitantului în original și copie.
 • Actele de stare civilă ale solicitantului, evidențiind gradul de rudenie cu persoana decedată sau, în cazul aplicabil,
 • Actul care confirmă calitatea de moștenitor, tutore, curator, în original și copie.
 • Documente care atestă suportarea cheltuielilor legate de deces.

În conformitate cu dispozițiile Legii 422/2023 referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024, cuantumul ajutorului de înmormântare a fost stabilit în mod final astfel: 7.567 de lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

Ajutorul de înmormântare este acordat următoarelor categorii de persoane:

Soțul/Soția;Copiii proprii, adoptați, aflați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educație familiei, cu vârsta de până la 18 ani sau,  Indiferent de vârstă, se aplică și în cazul în care aceștia și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
Părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutorul financiar oferit  de angajator ca ajutor de deces poate fi determinată de mai mulți factori, inclusiv vechimea angajatului în cadrul companiei, nivelul ierarhic, politica de resurse umane a firmei și alți factori specifici fiecărui angajator. De obicei, această sumă este concepută pentru a acoperi parțial sau integral costurile asociate ceremoniei funerare și altor cheltuieli legate de deces.

Concluzie

În concluzie,schimbările majore în sistemul de ajutor financiar pentru înmormântare din 2024 reprezintă un pas semnificativ al Guvernului României în adaptarea la nevoile familiilor aflate în dificultate. Cu o creștere notabilă a sumelor acordate și extinderea beneficiarilor, aceste modificări vin în sprijinul celor afectați de pierderea unei persoane dragi. Cu proceduri eficiente și actualizări legislative, noul sistem asigură că ajutorul ajunge rapid la cei îndreptățiți, aducând liniște și sprijin în momente dificile.

Iuliana Funerar - Ajutorul Dvs. în Repatriere

În aceste momente sensibile, echipa noastră de la Iuliana Funerar vă înțelege durerea și vă stă alături cu servicii funerare de încredere. Cu empatie și profesionalism, ne angajăm să vă sprijinim în fiecare detaliu al înmormântării. Contactați-ne astăzi pentru a beneficia de o experiență respectuoasă și de calitate în onoarea persoanei dragi. Suntem aici pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie în această perioadă dificilă.

Distribuie Acest Blog
Facebook
WhatsApp
Email

Cere o ofertă de preț personalizată pentru serviciul de repatrieri decedați