Ajutorul de deces, conform legii, se acordă atunci când decedează un salariat sau un pensionar (sau un membru al familiei acestora), persoanei care a suportat cheltuielile înmormântării. Aceasta poate fi frate, soră, copil, însă trebuie să dovedească gradul de rudenie față de decedat.

Majorarea cuantumului ajutorului de deces se regăsește în Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 12 martie 2019 și care se aplică începând de 15 Martie.

Conform bugetului, sumele care se vor acorda, începând de azi, ca ajutor de deces vor fi:

  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi: 5.163 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani va fi de: 2.582 lei.

 

În ceea ce privește documentele necesare pentru acordarea ajutorului de înmormânatare, sunt prevăzute pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice a statului:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Ajutorul se acordă doar persoanelor angajate sau pensionate în România, nu și în alte țări membre UE. Dacă ați pierdut o persoană dragă în străinătate, ne puteți contacta cu încredere pentru o consiliere gratuită privind repatrierea decedatului din orice țară.